Đăng ký Tư vấn & Báo giá

https://www.mydinhpearl.com.vn/
Vui lòng nhập họ tên!
Điện thoại không hợp lệ!
Email không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Họ và Tên (*)
Điện Thoại (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Thông tin đăng ký của Bạn được gửi hoàn tất! Cảm ơn Bạn!
Thông tin đăng ký của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!

Thông tin căn hộ

Tháp PEARL 01 /

Tầng 03 - 32

Loại căn hộ

Căn số 01

Căn số 01
Căn số 01
Căn số 01 Căn số 01

Loại căn hộ

Căn số 01

Diện tích sàn xây dựng: 54.27 m2
Diện tích sử dụng: 48.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.25 m2
Phòng ngủ: 14.3 m2
Vệ sinh: 4.2 m2
Phòng giặt: 3.95 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 01

Loại căn hộ C1

Căn số 02

Căn số 02
Căn số 02
Căn số 02 Căn số 02

Loại căn hộ C1

Căn số 02

Diện tích sàn xây dựng: 90.42 m2
Diện tích sử dụng: 81.59 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.14 m2
Phòng ngủ 1: 14.03 m2
Phòng ngủ 2: 15.09 m2
Phòng ngủ 3: 11.72 m2
Vệ sinh 1: 4.41 m2
Vệ sinh 2: 4.83 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 4.71 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 02

Loại căn hộ C1

Căn số 03

Căn số 03
Căn số 03
Căn số 03 Căn số 03

Loại căn hộ C1

Căn số 03

Diện tích sàn xây dựng: 90.45 m2
Diện tích sử dụng: 81.53 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.13 m2
Phòng ngủ 1: 14.03 m2
Phòng ngủ 2: 15.09 m2
Phòng ngủ 3: 11.72 m2
Vệ sinh 1: 4.41 m2
Vệ sinh 2: 4.83 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 03

Loại căn hộ A1

Căn số 04

Căn số 04
Căn số 04
Căn số 04 Căn số 04

Loại căn hộ A1

Căn số 04

Diện tích sàn xây dựng: 53.28 m2
Diện tích sử dụng: 48.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.25 m2
Phòng ngủ: 13.8 m2
Vệ sinh: 3.95 m2
Phòng giặt: 3.71 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 04

Loại căn hộ B2

Căn số 05

Căn số 05
Căn số 05
Căn số 05 Căn số 05

Loại căn hộ B2

Căn số 05

Diện tích sàn xây dựng: 83.99 m2
Diện tích sử dụng: 77.43 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.33 m2
Phòng ngủ 1: 21.85 m2
Phòng ngủ 2: 12.71 m2
Vệ sinh 1: 5 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 5.27 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 05

Loại căn hộ C2A

Căn số 06

Căn số 06
Căn số 06
Căn số 06 Căn số 06

Loại căn hộ C2A

Căn số 06

Diện tích sàn xây dựng: 104.13 m2
Diện tích sử dụng: 94.17 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 38.23 m2
Phòng ngủ 1: 22.51 m2
Phòng ngủ 2: 12.15 m2
Phòng ngủ 3: 11.95 m2
Vệ sinh 1: 6.1 m2
Vệ sinh 2: 4.16 m2
Phòng giặt: 4.46 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 06

Loại căn hộ B1

Căn số 07

Căn số 07
Căn số 07
Căn số 07 Căn số 07

Loại căn hộ B1

Căn số 07

Diện tích sàn xây dựng: 79.01 m2
Diện tích sử dụng: 72.55 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.87 m2
Phòng ngủ 1: 21.43 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 4.71 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 07

Loại căn hộ B1

Căn số 08

Căn số 08
Căn số 08
Căn số 08 Căn số 08

Loại căn hộ B1

Căn số 08

Diện tích sàn xây dựng: 79.01 m2
Diện tích sử dụng: 72.67 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.87 m2

Phòng ngủ 1: 21.43 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 4.71 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 08

Loại căn hộ B1

Căn số 09

Căn số 09
Căn số 09
Căn số 09 Căn số 09

Loại căn hộ B1

Căn số 09

Diện tích sàn xây dựng: 79.01 m2
Diện tích sử dụng: 72.67 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.86 m2
Phòng ngủ 1: 21.44 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 4.72 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.56 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 09

Loại căn hộ B1

Căn số 10

Căn số 10
Căn số 10
Căn số 10 Căn số 10

Loại căn hộ B1

Căn số 10

Diện tích sàn xây dựng: 79.01 m2
Diện tích sử dụng: 72.67 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.86 m2
Phòng ngủ 1: 21.44 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 4.72 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.56 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 10

Loại căn hộ C2B

Căn số 11

Căn số 11
Căn số 11
Căn số 11 Căn số 11

Loại căn hộ C2B

Căn số 11

Diện tích sàn xây dựng: 104.74 m2
Diện tích sử dụng: 93.93 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 37.4 m2
Phòng ngủ 1: 24.52 m2
Phòng ngủ 2: 11.95 m2
Phòng ngủ 3: 11.85 m2
Vệ sinh 1: 6.25 m2
Vệ sinh 2: 4.27 m2
Phòng giặt: 3.97 m2
Lô gia: 4.53 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 11

Loại căn hộ C2B

Căn số 12

Căn số 12
Căn số 12
Căn số 12 Căn số 12

Loại căn hộ C2B

Căn số 12

Diện tích sàn xây dựng: 104.74 m2
Diện tích sử dụng: 93.93 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 37.4 m2
Phòng ngủ 1: 24.52 m2
Phòng ngủ 2: 11.95 m2
Phòng ngủ 3: 11.85 m2
Vệ sinh 1: 6.25 m2
Vệ sinh 2: 4.27 m2
Phòng giặt: 3.97 m2
Logia: 4.53 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 12

Loại căn hộ B1

Căn số 12A

Căn số 12A
Căn số 12A
Căn số 12A Căn số 12A

Loại căn hộ B1

Căn số 12A

Diện tích sàn xây dựng: 79.84 m2
Diện tích sử dụng: 73.04 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.86 m2
Phòng ngủ 1: 21.98 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 5.01 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.56 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 12A

Loại căn hộ A2

Căn số 14

Căn số 14
Căn số 14
Căn số 14 Căn số 14

Loại căn hộ A2

Căn số 14

Diện tích sàn xây dựng: 54.12 m2
Diện tích sử dụng: 49.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.57 m2
Phòng ngủ: 14.22 m2
Vệ sinh: 4 m2
Phòng giặt: 3.76 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 14

Loại căn hộ A2

Căn số 15

Căn số 15
Căn số 15
Căn số 15 Căn số 15

Loại căn hộ A2

Căn số 15

Diện tích sàn xây dựng: 55.77 m2
Diện tích sử dụng: 50.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.57 m2
Phòng ngủ: 15.04 m2
Vệ sinh: 4.41 m2
Phòng giặt: 4.18 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 15
Trở về
https://www.mydinhpearl.com.vn/
https://www.mydinhpearl.com.vn/catalog/view/theme/