Đăng ký Tư vấn & Báo giá

https://www.mydinhpearl.com.vn/
Vui lòng nhập họ tên!
Điện thoại không hợp lệ!
Email không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Họ và Tên (*)
Điện Thoại (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Thông tin đăng ký của Bạn được gửi hoàn tất! Cảm ơn Bạn!
Thông tin đăng ký của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!

Thông tin căn hộ

Tháp PEARL 01 /

Tầng 36

Loại căn hộ C4

Căn số 01

Căn số 01
Căn số 01
Căn số 01 Căn số 01

Loại căn hộ C4

Căn số 01

Diện tích sàn xây dựng: 144.71 m2
Diện tích sử dụng: 132.58 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 50.31 m2
Phòng ngủ 1: 22.69 m2
Phòng ngủ 2: 15.09 m2
Phòng ngủ 3: 14.03 m2
Phòng ngủ 4: 11.72 m2
Vệ sinh 1: 5.8 m2
Vệ sinh 2: 6.9 m2
Vệ sinh 3: 4.41 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 9.27 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 01

Loại căn hộ C4

Căn số 02

Căn số 02
Căn số 02
Căn số 02 Căn số 02

Loại căn hộ C4

Căn số 02

Diện tích sàn xây dựng: 143.68 m2
Diện tích sử dụng: 132.56 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 50.31 m2
Phòng ngủ 1: 21.66 m2
Phòng ngủ 2: 15.09 m2
Phòng ngủ 3: 14.03 m2
Phòng ngủ 4: 11.72 m2
Vệ sinh 1: 5.8 m2
Vệ sinh 2: 6.9 m2
Vệ sinh 3: 4.41 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 9.27 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 02

Loại căn hộ B2

Căn số 03

Căn số 03
Căn số 03
Căn số 03 Căn số 03

Loại căn hộ B2

Căn số 03

Diện tích sàn xây dựng: 83.99 m2
Diện tích sử dụng: 78.37 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.33 m2
Phòng ngủ 1: 21.85 m2
Phòng ngủ 2: 12.71 m2
Vệ sinh 1: 5 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 5.27 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 03

Loại căn hộ C2A

Căn số 04

Căn số 04
Căn số 04
Căn số 04 Căn số 04

Loại căn hộ C2A

Căn số 04

Diện tích sàn xây dựng: 104.14 m2
Diện tích sử dụng: 96.48 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 38.24 m2
Phòng ngủ 1: 22.51 m2
Phòng ngủ 2: 12.15 m2
Phòng ngủ 3: 11.95 m2
Vệ sinh 1: 6.1 m2
Vệ sinh 2: 4.16 m2
Phòng giặt: 4.46 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 04

Loại căn hộ B1

Căn số 05

Căn số 05
Căn số 05
Căn số 05 Căn số 05

Loại căn hộ B1

Căn số 05

Diện tích sàn xây dựng: 78.99 m2
Diện tích sử dụng: 73.68 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.86 m2
Phòng ngủ 1: 21.43 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 4.71 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.56 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 05

Loại căn hộ B1

Căn số 06

Căn số 06
Căn số 06
Căn số 06 Căn số 06

Loại căn hộ B1

Căn số 06

Diện tích sàn xây dựng: 79.01 m2
Diện tích sử dụng: 73.7 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 27.87 m2
Phòng ngủ 1: 21.43 m2
Phòng ngủ 2: 12.6 m2
Vệ sinh 1: 4.71 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Phòng giặt: 3.77 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 06

Loại căn hộ D2

Căn số 07

Căn số 07
Căn số 07
Căn số 07
Căn số 07
Căn số 07 Căn số 07 Căn số 07 Căn số 07

Loại căn hộ D2

Căn số 07

Tổng diện tích sàn xây dựng: 326.91 m2
Tổng diện tích sử dụng: 310.96 m2

___________________________________________
Tầng 1 (35-09):
Diện tích sàn xây dựng: 208.55 m2
Diện tích sử dụng: 200.16 m2

Phòng khách + ăn + bếp: 98.89 m2
Sảnh: 7.11 m2
Phòng ngủ 1: 23.67 m2
Phòng ngủ 2: 11.97 m2
Phòng ngủ giúp việc: 5.8 m2
Vệ sinh 1: 5.8 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Sân vườn tầng 35 (ngoài nhà): 51.25 m2

___________________________________________

Tầng 2 (36-07):
Diện tích sàn xây dựng: 118.36 m2
Diện tích sử dụng: 110.80 m2

Phòng sinh hoạt chung: 62.20 m2
Phòng ngủ 3: 27.36 m2
Phòng ngủ 4: 11.97 m2
Vệ sinh 3: 27.36 m2
Vệ sinh 4: 5.51 m2
Phòng giặt: 5.52 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 07

Loại căn hộ D3

Căn số 08

Căn số 08
Căn số 08
Căn số 08
Căn số 08
Căn số 08 Căn số 08 Căn số 08 Căn số 08

Loại căn hộ D3

Căn số 08

Tổng diện tích sàn xây dựng: 388.35 m2
Tổng diện tích sử dụng: 365.03 m2

___________________________________________
LV1 (35-10):
Diện tích sàn xây dựng: 239.27 m2
Diện tích sử dụng: 227.78 m2

Phòng khách + ăn + bếp: 99.26 m2
Sảnh: 8.56 m2
Phòng ngủ 1: 37.45 m2
Phòng ngủ 2: 18.58 m2
Phòng ngủ giúp việc: 6.24 m2
Vệ sinh 1: 9.14 m2
Vệ sinh 2: 4.73 m2
Vệ sinh 3: 4.06 m2
Sân vườn tầng 35 (ngoài nhà): 51.25 m2

___________________________________________

LV2 (36-08):
Diện tích sàn xây dựng: 149.08 m2
Diện tích sử dụng: 137.25 m2

Phòng sinh hoạt chung: 67.05 m2
Phòng ngủ 3: 44.82 m2
Phòng ngủ 4: 15.12 m2
Vệ sinh 3: 9.14 m2
Vệ sinh 4: 5.66 m2
Phòng giặt: 7.29 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 08
Trở về
https://www.mydinhpearl.com.vn/
https://www.mydinhpearl.com.vn/catalog/view/theme/